FAQ

Proč akreditovaně?

Akreditované laboratoře TechLab spadají pod nejvyšší kontrolní orgán v rámci ČR (ČIA- Český institut pro akreditaci). Zároveň jsou naše laboratoře také pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA) a naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO/IEC 17025 jsou kontrolovány také na mezinárodní úrovni. Garantujeme: jistotu správných výsledků- dohlížející mezinárodně uznávaný dozorový orgán kontroluje kvalitu měření(dokumentace, metodika), měřící techniku i vybavení a vzdělání personálu. Uznávání výsledků v zahraničí (v rámci ILAC-MRA) návaznost na celý systém kontroly jakosti(jak na národní, tak mezinárodní standardy).

Co je kalibrace a potřebujeme ji akreditovanou?

Kalibrace je souhrn úkonů, kterými se stanovuje vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem a etalony, za specifických podmínek. Kalibrací zjistíme směrodatné odchylky a nejistoty Vašeho měřidla a jsme schopni jej konfigurovat tak, aby byly výsledky v přijatelném rozmezí pro daná měřidla.

Akreditované kalibrace mohou být v některých případech požadovány regulačními orgány nebo mohou sloužit jako prostředek pozvednutí standardu Vaší společnosti. Naše laboratoř je akreditovaná, podléhá pravidelnému dozoru a pracuje v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025.

Co znamená zkouška měřicích vlastností (validace), proč ji máme dělat a potřebujeme ji akreditovanou?

Zkouška měřicích vlastností je ověření, zda proces, zprostředkovávaný daným přístrojem, podléhá požadovaným standardům. Poskytne Vám důkaz o tom, zda je přístroj vhodný pro získávání relevantních dat.

Díky akreditaci zajišťujeme zákazníkům profesionální, objektivně vykonávané, kvalitní služby a zároveň je naše laboratoř měřítkem technické způsobilosti pracoviště. Veškerá měřicí technika podléhá pravidelným kontrolám a kalibracím u ČMI. Garantujeme uznání zkoušek v rámci standardů a norem.

Co je to justace pipety?

Justace je konečné seřízení pipety a upravení jejího dávkování do shody s normou ČSN EN ISO/IEC 8655-2:2002 pro pístové objemové odměrné přístroje.

Děláte kontrolu těsnosti, čištění a promazání pipet?

Ano, čištění a promazání nabízíme v rámci kalibrace, kontrolu těsnosti provádíme vždy jako součást přípravy pipet ke kalibraci.

Jak postupovat před odesláním pipet ke kalibraci?

Po objednání kalibrace pipety, prosím, dekontaminujte, bezpečně zabalte a společně s Prohlášením o dekontaminaci, Předávacím protokolem a Objednávkou kalibrace pipet zašlete či osobně dopravte na adresu Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10.

Nabízíte i preventivní prohlídku a bezpečnostně technickou kontrolu?

Ano, ve spolupráci se servisním oddělením BioTech a.s. provádíme PP i BTK u zařízení, dodaných naší společností.

Jak připravit přístroj před zkouškou, aby proběhla co nejrychleji a přístroj byl odstaven nejkratší možnou dobu?

V den zkoušek Vašich zařízení prosím proveďte dekontaminaci. V případě teplotních zařízení, uveďte přístroj do provozu co nejdelší možný čas před plánovaným příjezdem technika a nastavte teplotu, na které bude zkouška probíhat.(je to většinou nejčastěji využívaná teplota) Teplota v zařízení se mezitím stabilizuje a tím se urychlí proces zkoušení.

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.