Laboratoř

Jsme akreditovaná laboratoř

ILAC - MRA

ILAC - MRA

Od r. 2017 disponujeme kombinovanou značkou ILAC-MRA pro Kalibrační i Zkušební laboratoř. Tato značka je uznávaná po celém světě na základě srovnávacích postupů a umožňuje nám nabídnout naše služby i v zahraničí

Kalibrační laboratoř BioTech

Kalibrační laboratoř BioTech

Kalibrační laboratoře spadají pod pravidelný dozor, přičemž kritéria auditorského dozoru (Český institut pro akreditaci, o. p. s.) jsou velmi striktní. Reakreditací dle nejnovějších norem jsme prošli v roce 2017.

Zkušební laboratoř BioTech

Zkušební laboratoř BioTech

Zkušební laboratoř BioTech nabízí validace pro 7 metod, všechny akreditované Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., dle normy pro zkušební laboratoře (ČSN EN ISO 17025:2005).

7

let na trhu

3

tisíce realizovaných zakázek

9

akreditovaných metod

95

procent vracejících se zákazníků

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř BioTech akreditovaně nabízí kalibrace pipet, spektrofotometrů a destičkových readerů. Disponujeme kombinovanou značkou ILAC-MRA a ČIA. Tato značka je uznávaná po celém světě na základě srovnávacích postupů a umožňuje nám nabídnout naše služby v zahraničí i mezinárodním společnostem. Kalibrační laboratoře spadají pod velmi přísný dozor, kritéria jejich auditorského dozoru (Český Institut pro akreditaci, ČIA) jsou jedny z nejpřísnějších. Reakreditací jsem prošli v roce 2017 dle nejnovějších norem.

Metody kalibrační laboratoře

ILAC - MRAKalibrační laboratoř BioTech
'Kalibrační laboratoř'

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř BioTech akreditovaně nabízí tyto zkoušky: Měření koncentrace CO₂ (metodou NDIR), Měření povrchové teploty, Měření teploty prostředí, Měření teploty systémem MTAS, Měření tlaku, Stanovení počtu částic ve vzduchu a Stanovení střední rychlosti proudění vzduchu. Disponujeme kombinovanou značkou ILAC-MRA a ČIA. Tato značka je uznávaná po celém světě na základě srovnávacích postupů a umožňuje nám nabídnout naše služby v zahraničí i mezinárodním společnostem. Zkušební laboratoř spadá pod velmi přísný dozor, přičemž reakreditací jsme prošli v roce 2018 dle nejnovějších norem.

Metody zkušební laboratoře

ILAC - MRAZkušební laboratoř BioTech
'Zkušební laboratoř'

Neakreditované metody

Mimo rámec akreditace nabízíme měření vodivosti, měření relativní vlhkosti, měření otáček a měření intenzity osvětlení.

Neakreditované metody zkušební laboratoře

'Neakreditované metody'
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.