Laboratoř

Jsme akreditovaná laboratoř

ILAC - MRA

ILAC - MRA

Od roku 2010 disponujeme kombinovanou značkou ILAC-MRA pro Zkušební laboratoř a od 2017 pro Kalibrační laboratoř. Tato značka je uznávaná mezinárodně na základě srovnávacích postupů a umožňuje nám nabízet naše služby i v zahraničí.

Kalibrační laboratoř TechLab

Kalibrační laboratoř TechLab

Kalibrační laboratoř TechLab je akreditovaná dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Naše metody a postupy jsou dozorované a optimálně standardizované, čímž zaručují vysokou úroveň služeb po technické i formální straně.

Zkušební laboratoř TechLab

Zkušební laboratoř TechLab

Nabízíme validace laboratorních a zdravotnických přístrojů v rámci sedmi akreditovaných zkušebních metod, které jsou pravidelně dozorovány Českým institutem pro akreditaci. Zkušební laboratoř TechLab je akreditovaná dle normy ČSN EN ISO 17025.

10

let na trhu

4

tisíce realizovaných zakázek

9

akreditovaných metod

95

procent stálých zákazníků

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř TechLab akreditovaně nabízí kalibrace pipet, spektrofotometrů a destičkových readerů. Disponujeme kombinovanou značkou ILAC-MRA a ČIA, která je mezinárodně uznávaná na základě srovnávacích postupů a umožňuje poskytovat naše služby i mezinárodním a zahraničním společnostem. Jsme akreditovaní dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Kritéria auditorského dozoru ČIA (Český Institut pro akreditaci, o.p.s.) ručí za standardizované a optimální postupy.

Metody kalibrační laboratoře

ILAC - MRAKalibrační laboratoř TechLab
'Kalibrační laboratoř'

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř TechLab akreditovaně nabízí tyto zkoušky: Měření koncentrace CO₂ (metodou NDIR), Měření povrchové teploty, Měření teploty prostředí, Měření teploty systémem MTAS, Měření tlaku, Stanovení počtu částic ve vzduchu a Stanovení střední rychlosti proudění vzduchu. Disponujeme kombinovanou značkou ILAC-MRA a ČIA. která je mezinárodně uznávaná na základě srovnávacích postupů a umožňuje poskytovat naše služby i mezinárodním a zahraničním společnostem. Jsme akreditovaní dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Kritéria auditorského dozoru ČIA (Český Institut pro akreditaci, o.p.s.) ručí za standardizované a optimální postupy.

Metody zkušební laboratoře

ILAC - MRAZkušební laboratoř TechLab
'Zkušební laboratoř'

Neakreditované metody

Mimo rámec akreditace nabízíme měření vodivosti, měření relativní vlhkosti, měření otáček a měření intenzity osvětlení.

Neakreditované metody zkušební laboratoře

'Neakreditované metody'
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.