Stanovení počtu částic ve vzduchu

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme počet částic v čistých prostorách, v definovaném rozsahu velikosti 0,3 µm a 0,5 µm. Validujeme laminární boxy, biohazard boxy a další prostory, definované jako čisté podle normy ČSN EN ISO 14644-1:2015.

ILAC - MRAZkušební laboratoř TechLab

Validovat u nás je jistota

Nevíte si rady s validacemi? Který přístroj potřebuje BTK, preventivní prohlídku či kalibraci? Na základě typu laboratoře a Vašeho přístrojového vybavení s Vámi upřesníme metrologický řád, rozsah a typ zkoušek a prověříme přístrojovou dokumentaci.

Proč je nezbytné Vaše laminární boxy a biohazard boxy pravidelně validovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Špatná funkce proudění vzduchu v laminárním boxu či biohazard boxu a nebo jen proexpirované HEPA (ULPA) filtry , to vše může vést ke kontaminaci ve vnitřním prostoru boxu. Pokud svá zařízení pravidelně nevalidujete, nemůžete si být jistí, zda jsou tato stále plně funkční a pracují optimálně.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Validujeme nejvíce používané značky laminárních boxů a biohazard boxů

esco
euroclone
bioair

Co služba obsahuje?

  • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
  • Stanovení počtu částic
  • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot s normou ČSN EN ISO 14644-1:2015
  • Vystavení Protokolu o zkoušce

Co je výstupem?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.