Měření teploty systémem MTAS

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme teplotu v PCR a qPCR zařízeních s pomocí sofistikovaného validačního systému. Pracujeme s nejnižší možnou nejistotou, měříme přesnost, uniformitu, teplotní přesahy či nedostatky v jednotlivých jamkách cyclerů. K protokolu získáte certifikát v podobě grafického záznamu měření Vašeho přístroje.

ILAC - MRAZkušební laboratoř TechLab

Validovat u nás je jistota

MTAS představuje profesionální, dynamický, teplotní validační systém, který měří přesnost, uniformitu, velikost teplotní odchylky od optima, rychlost dosažení teploty a její stálost v PCR a qPCR zařízeních. Software MTAS verze 6.5.4 navíc nabízí ke každému Protokolu o zkoušce grafický záznam časového průběhu, který zaznamenává teplotní průběhy v jednotlivých jamkách barevnými křivkami a jinými grafickými výstupy. Měření a zkušební systémy vyvinuté společností CYCLERtest jsou dohledatelné pod NIST (National Institute of Standards and Technology).

Jsme jediná certifikovaná laboratoř v ČR s touto unikátní metodou validace PCR a qPCR zařízení

Měření jsou prováděna staticky i dynamicky (důraz kladen na přesnost i uniformitu)

Přesnost větší než ± 0,1 °C na teplotní rozsah +10 až +100 °C

Proč je nezbytné PCR a qPCR zařízení pravidelně validovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Při nesprávné teplotní funkci cycleru dochází k výrazným ztrátám jak finančním, tak časovým, k ohrožení kontinuity výzkumu či špatné interpretaci výsledků. Neuniformní teplota v rámci PCR přístroje způsobuje rozdílné teplotní podmínky pro jednotlivé vzorky v průběhu cyklu a může mít za následek např. špatný průběh amplifikace DNA.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Validujeme nejvíce používané značky PCR a qPCR zařízení

biorad
corbett
analytikjena
eppendorf
biometra
qiagen-logo

Co služba obsahuje?

  • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
  • Měření teploty systémem MTAS
  • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně uniformity jamek a rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
  • Vystavení Protokolu o zkoušce

Co je výstupem

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.