Kalibrace pipet

Akreditovaná metoda

Velmi přesně proměříme pipety všech značek a typů gravimetrickou metodou (s pomocí analytických vah) dle platné normy ČSN EN ISO/IEC 8655-6:2002 na třech objemech. Dle potřeby provádíme na požádání i adjustaci (seřízení) pipet dle dané normy.

ILAC - MRAKalibrační laboratoř TechLab

Určeno pro zařízení:

Kalibrovat u nás je jistota

Díky špičkovým analytickým vahám od firmy Sartorius a softwaru Pipette Tracker PRO stanovujeme velmi rychle směrodatnou odchylku i nejistotu pipety a to na třech určených objemech. Kalibrujeme v rozsahu 1 µl - 5 ml dle platného Osvědčení o akreditaci. Kalibraci provádí způsobilý technik, proškolený Českým Metrologickým Institutem.

Svoz a odvoz Vašich pipet

Kontrola těsnosti a údržba pipet v ceně

Seřízení pipety dle normy v ceně

Proč je nezbytné Vaše pipety pravidelně kalibrovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Pipeta, i po krátkém čase, ztrácí schopnost přesně pipetovat. Je potřeba se o ni pečlivě starat, v rámci údržby ji promazávat a čistit od chemikálií, krevních a jiných zbytků a především ji pravidelně kalibrovat. Výrobci doporučují 1x ročně mezikalibrační kontrolu s kontrolou těsnosti a 1x za 2 roky akreditovanou kalibraci s proměřením nominálního, polovičního a minimálního objemu. Kalibrace je jediná jistota omezení ztrát reagencií či nepřesných výsledků.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Kalibrujeme všechny nejčastěji poptávané značky:

HTL
Eppendorf
Gilson
Socorex
Sartorius
Nichiryo
BrandTech
Fisherbrand
Capp
VWR
Vysoce sofistikovaný software Pipette Tracker Pro

Vysoce sofistikovaný software Pipette Tracker Pro

 • Elektronické zálohování dat
 • Nastavení intervalů kalibrací
 • Kalibrační historie zařízení
 • Záruka kvality firmy Sartorius

Co služba obsahuje

 • Vyčištění pipety (ethanolem)
 • Promazání pístu
 • Kontrola těsnosti
 • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
 • Kalibrace ve 3 bodech rozsahu
 • Případná justace (seřízení) pipety dle normy ČSN EN ISO/IEC 8655-6:2002 + následná opětovná kalibrace
 • Výpočet směrodatné odchylky, přesnosti, opakovatelnosti a rozšířené nejistoty měření
 • Vystavení kalibračního listu

Co je výstupem

 • Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoři

  Protokol

  Obdržíte Kalibrační list, který obsahuje specifikace daného přístroje a výsledky zkoušky, včetně směrodatné odchylky a rozšířené nejistoty měření.

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.