Kalibrace pístových pipet

Akreditovaně proměříme pipety většiny značek a typů gravimetrickou metodou (s pomocí analytických vah) dle platné normy ČSN EN ISO/IEC 8655-6:2002 na třech objemech, dle potřeby provádíme na požádání i adjustaci (seřízení) pipet dle dané normy.

Kalibrujeme všechny nejčastěji poptávané značky:

sartorius
gilson
finnpipette
eppendorf
brand
biohit
HTL
Metody u tohoto typu zařízení:

Kalibrace pipet

Akreditovaná metoda

Akreditovaně proměříme pipety všech značek a typů gravimetrickou metodou (s pomocí analytických vah) dle platné normy ČSN EN ISO/IEC 8655-6:2002 na třech objemech, v rámci služby provádíme i adjustaci (seřízení) pipety na požadavky dané normy. Kalibrujeme v rozsahu 1 µl - 5 ml dle platného Osvědčení o akreditaci.

  • Vizuální kontrola zařízení
  • Kontrola těsnosti
  • Údržba - vyčištění a promazání
  • Zjištění stavu okolních podmínek (teplota,tlak, vlhkost), ovlivňující nejistotu měření
  • Kalibrace: série 10 navážek pro 3 objemy - nominální objem, jeho polovina a minimální objem) s využitím kalibračního softwaru Pipette Tracker Pro
  • V případě nesouladu s normou, je po souhlasu zákazníka provedena justáž (seřízení) pipety a následně je pipeta znovu kalibrována
  • Výpočet směrodatné odchylky, přesnosti, opakovatelnosti a rozšířené nejistoty měření
  • Vystavení kalibračního listu
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.