Měření tlaku

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme tlak s pomocí tlakové sondy, umístěné v pracovním prostoru zařízení nebo v prostředí se zvýšenou hodnotou tlaku, zařízení realizující tlak od 0 do 400 kPa, jako autoklávy, teplotní a parní sterilizátory apod.

ILAC - MRAZkušební laboratoř TechLab

Určeno pro zařízení:

Validovat u nás je jistota

Každé tlakové zařízení typu autoklávu či sterilizátoru má jasná doporučení od výrobce na pravidelné kontroly. Přesto se stává, že vykáže skrytou vadu či dokonce bezpečnostní problém. Získejte jistotu s naší validací, grafickým záznamem zkoušky a Protokolem o zkoušce.

Proč je nezbytné autoklávy či sterilizátory pravidelně validovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

I při relativně malém odklonu od optimálního tlaku může dojít ke špatné sterilizaci, což vede ke kontaminacím jak v laboratorním, tak ve zdravotnickém segmentu. Špatně sterilizované nástroje či pomůcky mohou vést k fatálně provedeným zákrokům nebo kontaminaci živných médií apod. Pokud svá zařízení pravidelně nevalidujete, nemůžete si být jistí, zda jsou tato stále plně funkční a pracují optimálně.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Validujeme nejvíce používané značky autoklávů a sterilizátorů

systec
binder

Co služba obsahuje

  • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
  • Měření tlaku
  • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
  • Vystavení Protokolu o zkoušce s naměřenými hodnotami a grafickým výstupem z zkoušky

Co je výstupem?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.