Validace autoklávů a sterilizátorů

Akreditovaně validujeme zařízení realizující tlak od 0 do 400 kPa a teplotu do +250°C za atmosférického i zvýšeného tlaku.

Měříme všechny nejčastěji poptávané značky:

systec
benchmark-scientific
Metody u tohoto typu zařízení:

Měření tlaku

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme tlak s pomocí tlakové sondy, umístěné v pracovním prostoru zařízení nebo v prostředí se zvýšenou hodnotou tlaku, zařízení realizující tlak od 0 do 400 kPa, jako autoklávy, teplotní a parní sterilizátory apod. Tato metoda je často kombinována s metodou Měření teploty prostředí, kdy střanovujeme teplotu vnitřního (operačního) prostředí.

 • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
 • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
 • Měření tlaku
 • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
 • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
 • Vystavení Protokoul o zkoušce s naměřenými hodnotami a grafickým výstupem z zkoušky

Měření teploty prostředí

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme teplotu vnitřního (operačního) prostředí a tepelných zařízení pomocí teplotních sond. Validujeme zařízení realizující teplotu v teplotním rozsahu od -80°C do +250°C za atmosférického i zvýšeného tlaku.

 • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
 • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
 • Měření teploty prostředí v rámci celého spektra používaných teplot
 • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
 • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
 • Vystavení Protokolu o zkoušce
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.