Měření teploty prostředí

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme teplotu vnitřního (operačního) prostředí a tepelných zařízení pomocí teplotních sond. Validujeme zařízení realizující teplotu v teplotním rozsahu od -80°C do +250°C za atmosférického i zvýšeného tlaku.

ILAC - MRAZkušební laboratoř TechLab

Validovat u nás je jistota

Bezkontaktně ověřujeme teplotu operačního prostředí přístrojů a tepelných zařízení podle norem ČSN EN ISO 17665-1 a ČSN EN ISO 7726 v teplotním rozsahu od -80°C do +250°C.

Proč je nezbytné lednice, mrazící boxy, vodní lázně či autoklávy pravidelně validovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

I při minimálním odklonu od optimální teploty v mrazícím boxu či v autoklávu může dojít ke poškození vzorků, chemikálií či nedokonalé sterilizaci. Dochází tím ke znehodnocení celého výzkumu, výrobního procesu nebo ke znehodnocení reagencií a tím k značným finančním ztrátám. Pokud svá zařízení pravidelně nevalidujete, nemůžete si být jistí, zda jsou tato stále plně funkční a pracují optimálně.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Validujeme nejvíce používané značky lednic, mrazících boxů, vodních lázní, sušáren, autoklávů a parních sterilizátorů

thermofisher
systec
shellab
liebher
julabo
esco
arctiko
binder
lte
siemens
new-brunswick

Co služba obsahuje?

  • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
  • Měření teploty prostředí v rámci celého spektra používaných teplot
  • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
  • Vystavení Protokolu o zkoušce

Co je výstupem?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.