Validace CO₂ inkubátorů a anaerobních komor

Akreditovaně validujeme metodou NDIR pracovní zařízení s koncentrací CO₂ vyšší než atmosférickou. NDIR senzor je nedisperzní infračervený senzor, spektroskopicky detekující plyny.

Měříme všechny nejčastěji používané značky:

esco
new-brunswick
thermofisher
binder
Sartorius
sanyo
shellab
euroclone

Měření koncentrace CO₂ metodou NDIR

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme koncentraci CO2 metodou NDIR, která je založena na principu absorpce infračerveného záření a měří se při ní útlum infračerveného záření ve vzduchu. Ze zdroje infračerveného záření vychází světlo, šíří se světlovodnou trubicí, kde je pohlcováno vzorkem plynu a dopadá na infračervený detektor.

 • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
 • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
 • Měření koncentrace CO2
 • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
 • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
 • Vystavení Protokolu o zkoušce

Měření teploty prostředí

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme teplotu vnitřního (operačního) prostředí a tepelných zařízení pomocí teplotních sond. Validujeme zařízení realizující teplotu v teplotním rozsahu od -80°C do +250°C za atmosférického i zvýšeného tlaku.

 • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
 • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
 • Měření teploty prostředí v rámci celého spektra používaných teplot
 • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
 • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
 • Vystavení Protokolu o zkoušce
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.