Měření koncentrace CO₂ metodou NDIR

Akreditovaná metoda

Stanovujeme přesné koncentrace CO₂ v pracovních zařízeních s vyšší koncentrací CO₂ než atmosférickou. Díky sofistikovaným senzorům NDIR, které vykazují extrémní stabilitu a vysokou přesnost můžeme měřit i téměř nulové koncentrace CO₂.

ILAC - MRAZkušební laboratoř TechLab

Validovat u nás je jistota

Metoda je založena na principu absorpce infračerveného záření a měří se při ní útlum infračerveného záření ve vzduchu. Ze zdroje infračerveného záření vychází světlo, šíří se světlovodnou trubicí, kde je pohlcováno vzorkem plynu a dopadá na infračervený detektor.

Jsme JEDINÍ v ČR s takto přesnou metodou!

Validace včetně protokolu do 2 pracovních dní

Nabízíme metrologické a technické konzultace

Proč je nezbytné měřením kontrolovat koncentraci CO₂ ve Vašich inkubátorech a anaerobních komorách?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Nestálá koncentrace CO₂ v inkubátoru s přesně nastavenými hodnotami pro růst buněčných linií či embryonálních buněk vede k jejich špatnému vývoji či k zastavení růstu vůbec. Jedině s pravidelnou kontrolou nejen zařízení samotného, ale i čidel a ostatních technických doplňků můžete dojít k validním a spolehlivým výsledkům.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Validujeme nejvíce používané značky CO₂ inkubátorů a anaerobních komor

thermofisher
sanyo
binder
esco
new-brunswick
Popis metody a funce senzoru NDIR

Schéma funkce senzoru NDIR

Popis metody a funce senzoru NDIR

Tato metoda je založena na principu absorpce infračerveného záření, měří se útlum infračerveného záření ve vzduchu.

Ze zdroje infračerveného záření vychází světlo, šíří se světlovodnou trubicí, kde je pohlcováno vzorkem plynu a dopadá na infračervený detektor.

Následně je signál ještě zesílen a vyhodnocen útlum záření. Z těchto informací je vypočteno množství CO2

Co je NDIR:
• nedisperzní infračervený senzor (nebo NDIR senzor) je spektroskopický senzor pro detekci plynů
• je nedisperzní ve smyslu optické disperze, protože infračervené vlny mohou procházet přes atmosférickou sběrnou komoru bez  deformace

Co služba obsahuje?

  • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
  • Změření koncentrace CO2 dle Vámi určených parametrů zkoušky
  • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
  • Vystavení Protokolu o zkoušce

Co je výstupem?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.