Validace chladicích a mrazicích boxů, inkubátorů, sušáren

Akreditovaně validujeme téměř u všechny druhy laboratorních tepelných zařízení, pracujících v teplotním rozsahu od -80°C do +250°C za atmosférického i zvýšeného tlaku.

Měříme všechny nejčastěji poptávané značky:

siemens
lte
Eppendorf
arctiko
liebher
new-brunswick
systec
thermofisher
percival
shellab
Zkušební metody u tohoto typu zařízení:

Měření teploty prostředí

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme teplotu vnitřního (operačního) prostředí a tepelných zařízení pomocí teplotních sond. Validujeme zařízení realizující teplotu v teplotním rozsahu od -80°C do +250°C za atmosférického i zvýšeného tlaku.

  • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
  • Měření teploty prostředí v rámci celého spektra používaných teplot
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
  • Vystavení Protokolu o zkoušce
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.