Měření intenzity osvětlení

Neakreditovaná metoda

Proměříme velmi přesně intenzitu osvětlení Vašich zařízení. Validujeme kultivační boxy pro růst rostlin (růstové komory) a klimatické komory.

Validovat u nás je jistota

Měříme intenzitu osvětlení luxmetrem se speciální sondou s fotodiodou, která plní funkci snímače. Validujeme v rozsahu intenzity osvětlení 0 - 26 000 lux.

Proč je nezbytné Vaše kultivační boxy a klimakomory pravidelně validovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Kultivační boxy pro růst rostlin používají v průběhu dne různou intenzitu osvětlení dle specifikací vašeho experimentu. Pokud svá zařízení pravidelně nevalidujete, nemůžete si být jistí, zda jsou stále plně funkční a pracují optimálně. I při relativně malém odklonu od nastavené intenzity osvětlení může docházet k úhynu organismů a váš experiment může být znehodnocen.

Validujeme nejčastěji používané značky kultivačních boxů a klimatických komor

binder
aralab
votschtechnik
weisstechnik
thermotron
cts
schoeller
memmert

Co služba obsahuje?

 • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
 • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
 • Změření intenzity osvětlení dle požadavků zákazníka a dokumentace výrobce
 • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
 • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
 • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
 • Vystavení Protokolu o zkoušce

Co je výstupem

 • Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoři

  Protokol

  Obdržíte jako výstup Protokol o zkoušce, který obsahuje specifikace daného přístroje a výsledky zkoušky, včetně rozšířené nejistoty.

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.