Měření povrchové teploty

Akreditovaná metoda

Akreditovaně měříme teplotu kontaktním způsobem v operačním prostředí přístrojů a tepelných zařízení dle normy ČSN EN ISO 7726. Validujeme teplotní zařízení v rozsahu +4 °C až +100 °C.

ILAC - MRAZkušební laboratoř TechLab

Určeno pro zařízení:

Validovat u nás je jistota

Kontaktním způsobem za pomoci speciálních sond ověřujeme teplotu programovatelných termobloků (blokových termostatů) a topných desek dle normy ČSN EN ISO 7726 v rozsahu +4 °C až +100 °C.

Proč je nezbytné termobloky a topné desky pravidelně validovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

I při velmi malém odklonu od optimální teploty v termobloku či na topném zařízení může dojít ke znehodnocení vzorků a ztrátám. Dochází tím ke znehodnocení celého výzkumu či výrobního procesu. Pokud svá zařízení pravidelně nevalidujete, nemůžete si být jistí, zda jsou tato stále plně funkční a pracují optimálně.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Validujeme nejvíce používané značky termobloků a topných desek

leica
biosan
major science
biorad
biometra
benchmark-scientific

Co služba obsahuje?

  • Vizuální kontrola celkového stavu a funkčnosti celého systému
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledek měření
  • Měření povrchové teploty v rámci celého spektra používaných teplot
  • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
  • Vystavení Protokolu o zkoušce

Co je výstupem?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.