Kalibrace spektrofotometrů a readerů

Akreditovaná metoda

Akreditovaně kalibrujeme spektrofotometry a destičkové readery (ELISA, absorbanční, multidetekční) změřením absorbance s pomocí kalibračních standardů HELLMA, kalibrační desky BioTek a sofistikovaného kalibračního softwaru GEN5.

ILAC - MRAKalibrační laboratoř TechLab

Kalibrovat u nás je jistota

Testujeme absorbanci u readerů v rozsahu od 405 do 750 nm v UV/VIS oblasti spektra. U spektrofotometrů ve VIS oblasti spektra v rozsahu 440-635 nm.

Sofistikovaný software Gen5 (all-in-one microplate reader software)

Jedinečná Kalibrační deska BioTek C001 s NIST skleněnými filtry

Doporučeno pro diagnostické laboratoře s IVD a SLP provozem

Proč je nezbytné Vaše spektrofotometry a readery pravidelně kalibrovat?

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Při kalibraci spektrofotometrů a readerů je otestována dle nejpřísnějších standardů schopnost měření absorbance a případný rozdíl oproti danému standardu. Chybně zaznamenaná absorbance znamená nejen ohrožení výsledků výzkumů či testování jako takových, ale např. ve zdravotnictví také ohrožení pacientů kvůli potenciální chybné interpretaci výsledků či chybně vyrobené/zkontrolované diagnostické soupravě.

Akreditovaná Kalibrační i Zkušební laboratoř BioTech spadá pod nejvyšší český kontrolní orgán, Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zároveň jsou naše laboratoře pod mezinárodním dohledem (ČIA je členem asociace ILAC-MRA), proto je naše činnost i shodnost s normou ČSN EN ISO 17025:2005 kontrolována také na mezinárodní úrovni.

Kalibrujeme nejvíce používané značky spektrofotometrů a readerů (ELISA, absorbanční, multidetekční) readerů

biotek
implen
thermofisher
tecan

Co služba obsahuje?

 • Vizuální kontrola celkového stavu zařízení (neporušenost obvodů a snímače i jeho umístění)
 • Kalibrace zařízení: měření absorbance pomocí softwaru Gen5 a standardů Hellma/kalibrační desky Biotek na Vámi určených vlnových délkách
 • Uvedení zkoušeného zařízení do původního stavu, ověření jeho funkčnosti dle uživatelského manuálu
 • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
 • Porovnání výsledků kalibrace s etalony
 • Vystavení Kalibračního listu

Co je výstupem?

 • Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoři

  Protokol

  Obdržíte Kalibrační list, který obsahuje specifikace daného přístroje a výsledky zkoušky, včetně rozšířené nejistoty měření.

Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.