Kalibrace spektrofotometrů a destičkových readerů

Akreditovaně kalibrujeme spektrofotometry a destičkové readery (ELISA, absorbanční, multidetekční) změřením absorbance s pomocí kalibračních standardů HELLMA, kalibrační desky BioTek a sofistikovaného kalibračního softwaru GEN5.

Měříme všechny nejčastěji poptávané značky:

thermofisher
tecan
implen
biotek
Metody u tohoto typu zařízení:

Kalibrace spektrofotometrů a readerů

Akreditovaná metoda

Akreditovaně kalibrujeme spektrofotometry a destičkové readery (ELISA, absorbanční, multidetekční) změřením absorbance s pomocí kalibračních standardů HELLMA, kalibrační desky BioTek a sofistikovaného kalibračního softwaru GEN5.

  • Vizuální kontrola celkového stavu zařízení (neporušenost obvodů a snímače i jeho umístění)
  • Zjištění stavu okolních podmínek (teplota, vlhkost), ovlivňující nejistotu měření
  • Kalibrace zařízení: měření absorbance pomocí softwaru Gen5 a standardů Hellma/kalibrační desky Biotek
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledků kalibrace s etalony
  • Vystavení Kalibračního listu
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.