Elektrorevize

Tato služba se zabývá kontrolou a správou  zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud. Hlavním cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem.

Norma ČSN 33 1500 určuje, které elektrické zařízení podléhají nutnosti absolvování pravidelné elektrorevize a stanovuje revizní lhůty ve kterých je nutné je vykonávat.

Kvalifikovaný servisní technik důkladně prověří Vaše zařízení prostřednictvím vizuální kontroly mechanického stavu, funkční zkoušky, změřením unikajícího proudu, izolačního odporu a přechodových odporů, posoudí, zda je Vaše zařízení z hlediska bezpečnosti způsobilé provozu a případně doporučí datum následné revize.

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo piště na aso@ibiotech.cz