Validace centrifug a rotátorů

Centrifugy, minicentrifugy a rotátory validujeme bezkontaktní metodou, pomocí optického snímače. Světelný paprsek dopadá na rotor a snímá otáčky, proto je nezbytné, aby zařízení disponovalo validačním okénkem nebo průhledným víkem. Měříme v rozsahu 0,5 ot/min – 100 000 ot/min.

Měříme všechny nejčastěji poptávané značky:

hermle
hettich
biosan
eppendorf
Capp
beckman-coulter
benchmark-scientific
boeco-logo
sigma
hitachi
Zkušební metody u tohoto typu zařízení:

Měření otáček

Neakreditovaná metoda

Otáčky měříme bezkontaktní optickou metodou, za využití světelného paprsku, který dopadá na štítek, připevněný k rotoru přístroje. Testujeme především centrifugy s validačním okénkem a rotátory v rozsahu 0,5 ot/min – 100 000 ot/min.

  • Vizuální kontrola celkového funkčního stavu zařízení
  • Zaznamenání okolních podmínek, majících potenciální vliv na výsledky měření
  • Optické smínání otáček RPM dle Vámi stanoveného rozsahu
  • Výpočet výsledné hodnoty včetně rozšířené nejistoty měření
  • Porovnání výsledných hodnot se specifikací zařízení a požadavky zákazníka
  • Vystavení Protokolu o zkoušce
Tomáš Míka

Vedoucí laboratoře

Odborná konzultace zdarma. Nezávazně.

Nejste si jisti jakou službu přesně potřebujete? Dohodněte si konzultaci s našimi profesionály.